StressAway Kurset

Kursus i aktuel og forebyggende stresshåndtering

Formålet med kurset er at den enkelte lærer at identificere hvilke situationer og faktorer der udløser stressreaktioner og hvordan dette kan håndteres på en hensigtsmæssig måde, samt at give den enkelte de nødvendige redskaber til at identificere og imødegå ydre stressorer på arbejdspladsen, i familien og i samfundet generelt.

I denne proces er gruppefeedback, mentalisering, visualisering, verbalisering og viden om kroppens signaler et gennemgående tema på kurset.

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, gruppefeedback, individuelle analyser, individiduelle arbejdsopgaver og reflektionspunkter, samt en bred vifte af evidensbaserede stressforløsende øvelser. Gennem træning får du afprøvet redskaberne i praksis og får gennem hele kurset konkrete strategier til håndtering af stress, indsigt i indre og ydre stressorer samt indgående mulighed for at arbejde intenst med disse gennem selvindsigt, arbejde med personlig integritet, medførende en øget oplevelse af kontrol, autonomi og mestring. Formen giver rum til både personlig refleksion, vejledning og feedback fra både underviser og de øvrige deltagere. Kurset henvender sig til alle der gerne vil forebygge og reducere stress eller er ramt af stress aktuelt. Kurset er dog ikke et egentlig behandlingsforløb for stress- og belastningsreaktioner. 

Kurset er gruppeorienteret og består af 12 sessioneraf 2-3 timers varighed. Kurset vil bestå af op til 10 deltagere

Om kurset StressAway

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, gruppefeedback, individuelle analyser, individuelle arbejdsopgaver/refleksionspunkter samt en bred vifte af evidensbaserede stressforløsende øvelser. Gennem træning får du afprøvet redskaberne i praksis og får gennem hele kurset konkrete strategier til håndtering af stress, indsigt i indre og ydre stressorer samt indgående mulighed for at arbejde med disse gennem selvindsigt, arbejde med personlig integritet, medførende en øget oplevelse af kontrol, autonomi og mestring. Formen giver rum til både personlig refleksion, vejledning og feedback fra både underviser og de øvrige deltagere. Kurset henvender sig til alle der gerne vil forebygge og reducere stress eller er ramt af stress aktuelt. Kurset er dog ikke et egentlig behandlingsforløb for stress- og belastningsreaktioner.

Kurset er gruppeorienteret og består af 12 sessioner af 2 timers varighed Kurset er beregnet til 10 deltagere og vil tage udgangspunkt i følgende skema.

Kurset henvender sig til arbejdsgivere, ledere, medarbejdere og privatpersoner. Grupper vil sammensættes med fokus på deltagerønsker samt kursusholderenes faglige og erfaringsmæssige vurdering i forhold til læringsmæssig udkom. Der kan være forskellig vægtning af indhold og fokus, afhængig af vurderet behov, ud fra gruppesammensætningen.

StressAway – kursus i aktuel og forebyggende stresshåndtering

Kursusindhold:

Session 1

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne
Oplæg ved Psykolog Ronnie Kristensen

 • Hvad er stress og Stresssymptomer
 • Årsager
 • Stressorer – indre/ydre
 • Krop og psyke
 • Arbejde, familie, samfund
 • Refleksion i gruppen
 • Hjemmeopgave: Tankedagbog

Session 2

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie)
 • Gruppe runde: hvad har man taget med sig fra sidst, og hvordan har man det.
 • Refleksion over indhold af tankedagbog, i grupper. Herunder indre og ydre stressorer.
 • Opsamling i gruppen.
 • Hjemmeopgave: tankedagbog

Session 3

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)
 • Grupperunde
 • Teori om bioenergetik og TRE (trauma releasing exercises)
 • Der arbejdes kropsligt med øvelserne
 • Opsamling
 • Hjemmeopgave: fortsat tankedagbog

Session 4

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie)
 • Grupperunde
 • Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Gruppen arbejder med temaerne:
 • Ydre stressorer
 • Hvad kan handles på
 • Hvad kan ikke handles på
 • Grænserne for egen kontrol
 • Accept og forandring
 • Hjemmeopgave: fortsat tankedagbog, med individuelle fokuspunkter

Session 5

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Giulia/Lasse)
 • Grupperunde
 • Introduktion mindfullness og meditation
 • Der arbejdes med øvelserne i gruppen
 • Mindfulness
 • Vejrtrækningsteknik
 • Kropsskanning
 • Afspændingsøvelser
 • Opfølgning: reflektion over øvelserne og oplevelsen
 • Hjemmeopgave: fortsat tankedagbog samt konkret selvvalgt meditation/mindfulness/vejtrækningsøvelse dagligt

Session 6

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie)
 • Grupperunde
 • Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Indre stressorer
 • Udvikling, personlighed og identitet
 • Roller
 • At mærke på
 • Personlig integritet og egne grænser
 • At sige fra
 • Konkrete redskaber
 • Hjemmeopgave – udvidet tankedagbog

Session 7

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Giulia/Lasse)
 • Grupperunde
Introduktion til Meditation og dybdemeditation
 • Arbejde med Meditation og dybdemeditation
 • Opfølgning i gruppen
 • Hjemmeopgave – meditation i hverdagen

Session 8

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)
 • Opsamling på erfaringer, erkendelser, effekt, hvad har vi lært, hvad finder vi brugbart, accept og forandring, kontrol m.m.
 • Individuelle opgaver/fokuspunkter
 • Hjemmeopgave – individuel

Session 9

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)
 • Grupperunde – opfølgning på individuelt hjemmearbejde
Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Selvet
 • Vejrtrækning
 • mærke på
 • Grundstemning ved den enkelte
 • Gruppeterapi
 • Hjemmeopgave- individuelt tema

Session 10

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/ David)
 • Grupperunde
Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Hvad er omsorg
 • Kilden til at kunne give og tage i mod
 • Konkret arbejde i gruppen
 • Hjemmeopgave- individuelt tema

Session 11

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)
 • Grupperunde
Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Hvad er aggression
 • Vrede, irritation
 • Energien
 • Hvad kan vi bruge den til
 • Arbejde i gruppen
 • Hjemmeopgave – Individuelt tema

Session 12

Introduktion af aftenens tema
Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/Lasse/David)
 • Grupperunde
 • Dyb Ro
 • Gruppeafslutning – hold fast i sig selv og det positive
 • Evaluering af kurset

StressAway kursusforløb 5750,- ekskl. moms

Ronnie Kristensen

Ronnie Kristensen

Cand.Psyk

Chefpsykolog og Krisepsykolog ved Nordisk krisekorps
Erfaring med individuel, gruppe- og miljøterapi.

David linden

David linden

Socialrådgiver, krops og gestalt terapeut.

Erfaring med gruppeterapi og individuel terapi, samt miljøterapeutisk arbejde, gennem bl.a. TRE og anden kropsterapeutisk teknik.

Lasse Ljungholm

Lasse Ljungholm

Cand.Psyk

Erhvervspsykolog, samt mange års arbejde med bl.a. stress, meditation og dybdemeditation.

Giulia Tittocchia

Giulia Tittocchia

Cand.Psyk & Mindfulness Instruktør.

Uddannet fra Università degli Studi di Firenze

Født 1989

Har erfaring med udredning og støtte af børn og unge med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Har erfaring med kropsorienteret psykoterapi

Arbejder med forebyggelse og håndtering af stress og angst symptomer gennem mindfulness meditation, autogenic træning og TRE (Trauma Releasing Excercises).

Arbejder som forældre coach og tilbyder psykologisk støtte og rådgivning til børn, unge og flytninge.

Samtalerne kan holdes på dansk, engelsk og italiensk.