StressAway

Kursus i aktuel og forebyggende stresshåndtering

StressAway Kurset

Kursus i aktuel og forebyggende stresshåndtering

Formålet med kurset er at den enkelte lærer at identificere hvilke situationer og faktorer der udløser stressreaktioner og hvordan dette kan håndteres på en hensigtsmæssig måde, samt at give den enkelte de nødvendige redskaber til at identificere og imødegå ydre stressorer på arbejdspladsen, i familien og i samfundet generelt.

I denne proces er gruppefeedback, mentalisering, visualisering, verbalisering og viden om kroppens signaler et gennemgående tema på kurset.

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, gruppefeedback, individuelle analyser, individiduelle arbejdsopgaver og reflektionspunkter, samt en bred vifte af evidensbaserede stressforløsende øvelser. Gennem træning får du afprøvet redskaberne i praksis og får gennem hele kurset konkrete strategier til håndtering af stress, indsigt i indre og ydre stressorer samt indgående mulighed for at arbejde intenst med disse gennem selvindsigt, arbejde med personlig integritet, medførende en øget oplevelse af kontrol, autonomi og mestring. Formen giver rum til både personlig refleksion, vejledning og feedback fra både underviser og de øvrige deltagere. Kurset henvender sig til alle der gerne vil forebygge og reducere stress eller er ramt af stress aktuelt. Kurset er dog ikke et egentlig behandlingsforløb for stress- og belastningsreaktioner.

Kurset er gruppeorienteret og består af 12 sessioneraf 2-3 timers varighed. Kurset vil bestå af op til 10 deltagere

Om kurset StressAway

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, gruppefeedback, individuelle analyser, individuelle arbejdsopgaver/refleksionspunkter samt en bred vifte af evidensbaserede stressforløsende øvelser. Gennem træning får du afprøvet redskaberne i praksis og får gennem hele kurset konkrete strategier til håndtering af stress, indsigt i indre og ydre stressorer samt indgående mulighed for at arbejde med disse gennem selvindsigt, arbejde med personlig integritet, medførende en øget oplevelse af kontrol, autonomi og mestring. Formen giver rum til både personlig refleksion, vejledning og feedback fra både underviser og de øvrige deltagere. Kurset henvender sig til alle der gerne vil forebygge og reducere stress eller er ramt af stress aktuelt. Kurset er dog ikke et egentlig behandlingsforløb for stress- og belastningsreaktioner.

Kurset er gruppeorienteret og består af 12 sessioner af 2 timers varighed Kurset er beregnet til 10 deltagere og vil tage udgangspunkt i følgende skema.

Kurset henvender sig til arbejdsgivere, ledere, medarbejdere og privatpersoner. Grupper vil sammensættes med fokus på deltagerønsker samt kursusholderenes faglige og erfaringsmæssige vurdering i forhold til læringsmæssig udkom. Der kan være forskellig vægtning af indhold og fokus, afhængig af vurderet behov, ud fra gruppesammensætningen.

Stressaway – Kursus i aktuel og forebyggende stresshåndtering

Session 1

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne
Oplæg ved Psykolog Ronnie Kristensen

 • Hvad er stress og Stresssymptomer
 • Årsager
 • Stressorer – indre/ydre
 • Krop og psyke
 • Arbejde, familie, samfund
 • Refleksion i gruppen
 • Hjemmeopgave: Tankedagbog
Session 2

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie)

 • Gruppe runde: hvad har man taget med sig fra sidst, og hvordan har man det.
 • Refleksion over indhold af tankedagbog, i grupper. Herunder indre og ydre stressorer.
 • Opsamling i gruppen.
 • Hjemmeopgave: tankedagbog
Session 3

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)

 • Grupperunde
 • Teori om bioenergetik og TRE (trauma releasing exercises)
 • Der arbejdes kropsligt med øvelserne
 • Opsamling
 • Hjemmeopgave: fortsat tankedagbog
Session 4

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie)

 • Grupperunde
 • Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Gruppen arbejder med temaerne:
 • Ydre stressorer
 • Hvad kan handles på
 • Hvad kan ikke handles på
 • Grænserne for egen kontrol
 • Accept og forandring
 • Hjemmeopgave: fortsat tankedagbog, med individuelle fokuspunkter
Session 5

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Giulia/Lasse)

 • Grupperunde
 • Introduktion mindfullness og meditation
 • Der arbejdes med øvelserne i gruppen
 • Mindfulness
 • Vejrtrækningsteknik
 • Kropsskanning
 • Afspændingsøvelser
 • Opfølgning: reflektion over øvelserne og oplevelsen
 • Hjemmeopgave: fortsat tankedagbog samt konkret selvvalgt meditation/mindfulness/vejtrækningsøvelse dagligt
Session 6

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie)

 • Grupperunde
 • Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Indre stressorer
 • Udvikling, personlighed og identitet
 • Roller
 • At mærke på
 • Personlig integritet og egne grænser
 • At sige fra
 • Konkrete redskaber
 • Hjemmeopgave – udvidet tankedagbog
Session 7

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Giulia/Lasse)

 • Grupperunde
 • Introduktion til Meditation og dybdemeditation
 • Arbejde med Meditation og dybdemeditation
 • Opfølgning i gruppen
 • Hjemmeopgave – meditation i hverdagen
Session 8

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)

 • Opsamling på erfaringer, erkendelser, effekt, hvad har vi lært, hvad finder vi brugbart, accept og forandring, kontrol m.m.
 • Individuelle opgaver/fokuspunkter
 • Hjemmeopgave – individuel
Session 9

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)

 • Grupperunde – opfølgning på individuelt hjemmearbejde
 • Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Selvet
 • Vejrtrækning
 • Mærke på
 • Grundstemning ved den enkelte
 • Gruppeterapi
 • Hjemmeopgave- individuelt tema
Session 10

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/ David)

 • Grupperunde
 • Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Hvad er omsorg
 • Kilden til at kunne give og tage i mod
 • Konkret arbejde i gruppen
 • Hjemmeopgave- individuelt tema
Session 11

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/David)

 • Grupperunde
 • Oplæg ved Ronnie Kristensen
 • Hvad er aggression
 • Vrede, irritation
 • Energien
 • Hvad kan vi bruge den til
 • Arbejde i gruppen
 • Hjemmeopgave – Individuelt tema
Session 12

Introduktion af aftenens tema

Introduktion af gruppen og underviserne (Ronnie/Lasse/David)

 • Grupperunde
 • Dyb Ro
 • Gruppeafslutning – hold fast i sig selv og det positive
 • Evaluering af kurset

StressAway kursusforløb 5750,- ekskl. moms