Stress/arbejdsstress

Det er vigtigt at skelne mellem sund og hensigtsmæssig stress, og stressreaktioner af negativ

Gennem de seneste to årtier er begrebet stress tiltagende blevet et begreb i de flestes bevidsthed

Gennem de seneste to årtier er begrebet stress tiltagende blevet et begreb i de flestes bevidsthed. Begrebet bruges i dag af både børn, unge og voksne, og anvendes bredt. Lige fra situationer der påvirker til lettere irritation ved opleve udefrakommende krav, og til situationer der trigges til mere alvorlige stresstilstande, forbundet med manglende oplevelse af, at kunne overskue krav, forventninger eller aktiviteter i hverdagen, f.eks ved oplevelsen af, at man har for meget at forholde sig til, og hvor man – bevidst eller ubevidst – ikke oplever tilstrækkelig styring og kontrol i forhold til håndteringen af, og ageren i det, man er i, arbejdsmæssigt og/ eller privat.

Det er vigtigt at skelne mellem sund og hensigtsmæssig stress, og stressreaktioner af negativ og potentielt behandlingskrævende karakter. Førstnævnte er helt almindelig og forbundet med adaptiv, kortsigtet præstation, hvor man bliver i stand til at yde, i forbindelse med f.eks eksamen, særlige arbejdsopgaver og lignende. Sidstnævnte henviser til stresssymptomer af mere problematisk karakter, som typisk opstår efter længerevarende stressbelastning i arbejds- eller privat regi, eller som kombination af de to. Det er denne sidstnævnte type nærværende oplæg og kursus hjælper ledere, medarbejdere og privatpersoner til at forstå og lære at håndtere.

Stressreaktioner i problematisk grad, vil bestå af en kombination af fysiske og psykiske symptomer.

Årsager til udvikling af stress

Stress opstår altid i samspillet mellem organismen og ydre miljømæssige krav og vilkår. Altså i forholdet mellem et menneske, med nogle særlige personlighedstræk, nogle særlige mønstre i måder at tænke, føle og handle på, særlige værdier og holdninger m.m., og(i samspil med) nogle særlige ydre, miljømæssige forhold, som det denne har vanskeligt ved at agere i, grundet høj grad af kompleksitet og uklarhed i forhold til de krav og forventninger, der er knyttet op på disse ydre/miljømæssige forhold. Det er dermed ofte et ret nuanceret billede der typisk tegner sig når mennesker reagerer med stresssymptomer i en grad der er problematisk.

Behandling af arbejdsstress

I den generelle tilgang til stressbehandling i forbindelse med arbejdsstress, anbefales den enkelte leder eller medarbejder typisk til at individuelt, at søge hjælp ved psykolog, eller alternative behandlere med korterevarende uddannelser eller kurser inden for stressrådgivning/-behandling. Afspejlet i dette er generel antagelse om, at årsagen til udvikling af stresssymptomer, ligger ved denne enkelte leder/medarbejder.

I mange stressforløb ved psykologer/eller alternative behandlere med korterevarende uddannelse eller kurser, inden for coaching eller psykoterapi, behandles problematikken da også som relateret til denne enkelte medarbejder, bl.a. ved dennes manglende evne til at sige fra, dennes træk af pligtopfyldenhed, manglende evne til at sige “skidt pyt” osv. I sådanne forløb vil der ofte fokuseres på personlighedsmæssige dispositioner, samt måske deres udspring af oplevelser i barndommen og gennem tidligere oplevelser i tilværelsen. Herudover fokuseres der ofte på stressreducerende teknikker (f.eks vejrtrækning), evne til at være tilstede i nuet og/eller acceptere og være med de forhold, vi ikke kan gøre noget ved (f.eks mindfullness).

Det problematiske ved denne tilgang er dog, at der primært (og mange gange udelukkende), fokuseres det individuelle menneskes personlighedsmæssige disposition og mangelfulde evne til at agere under de forhold der stresspåvirker, og for lidt på de ydre stressbelastende forhold, som lederen eller medarbejderen reagerer på, men ikke er særlig bevidst om.

Af samme årsag er stressforløb ofte meget længere end nødvendigt, da indsigt i personlighedsmæssig disposition og forandring af personlighedsmæssigt forankrede mønstre i den enkeltes måde at tænke-, føle- og handle på, ofte vil indebære et længerevarende forløb, hvor forandringsmæssigt udkom samtidigt er vanskeligt at forudsige.

Samtidigt er forløb med generelt snævert fokus på indre, personlighedsrelaterede stressorerofte, ofte kun virksomme på kort sigt, og altså ikke forandrende for personen på en måde, så fremtidig problematisk stressreaktion undgås.

Symptomer på stress/arbejdsstress

Fysiske symptomer:

 • Forstyrret søvn
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro og rastløshed
 • Trykken for brystet
 • Overfladisk og besværet vejrtrækning
 • Snurrende fornemmelse ud i f.eks. fingre eller i benene
 • Mavesmerter
 • Appetitløshed
 • Eksem/Udslæt
 • Hårtab
 • Hyppige infektioner
 • Fysiske symptomer på angst og kropslig alarmberedskab

Psykiske symptomer:

 • Forringet kognitiv funktion omkring hukommelse, koncentration og opmærksomhed
 • Øget irritabilitet
 • Grådlabilitet
 • Tankemylder, spekulationer eller ængstelig og bekymret tænkning

Afhængig af sværhedsgraden af stresstilstanden, er det forskelligt hvor mange, samt hvilke symptomer den enkelte reagerer med.

I holstebro Psykologklinik

Har vi med baggrund i teoretisk forskning og gennem praktisk erfaringer med over 1100 psykologiske rådgivningssamtaler, psykologforløb og regulære stressforløb, specialiseret os i årsager til udvikling af stress (herunder indre og ydre stressorer og samspillet mellem dem), samt i behandlingsmæssige temaer og behandlingsmæssige metoder og teknikker, der er effektive, for hurtig og effektfuld udkom af behandling.

I individuelle behandlingsforløb i forbindelse med udvikling af stress/belastningsreaktion i forbindelse med arbejdsstress tilbydes specialiserede og individuelt tilrettede behandlingsforløb i Holstebro Psykologklinik.

Herudover tilbydes “stressaway” kurset, der på gruppeniveau hjælper individer og organisationer til håndtering og forebyggelse af arbejdsstress (materialer tilgængeligt senere).