Praktisk Info

Det er vigtigt, at en eller begge forældre deltager aktivt i forløbet

Cool Kids/Chilled forløb foregår individuelt eller i grupper

For børn på 7-9 eller 10-12 deltager forældrene hver gang.

Cool Kids/Chilled gruppeforløb foregår over 10 sessioner af 2 timers varlighed. I sessionerne vil der være undervisning omkring angst og bekymring, samt undervisning om sociale færdigheder og selvsikker adfærd, og barnet vil tilegne sig teknikker og redskaber til håndtering af angst og bekymring.

I første halvdel af programmet går der en uge mellem sessionerne. Senere går der 14 dage til en måned.

Det er vigtigt, at en eller begge forældre deltager aktivt i forløbet, da de lærer de samme teknikker og strategier som barnet, og på den måde lærer at kunne støtte og coache barnet, både gennem og efter behandlingsforløbet.

Der arbejdes både i og mellem sessionerne. Barnet vil gennem forløbet gradvist konfrontere situationer der har været forbundet med angst og bekymring, samtidig med, at det udvikler teknikker og redskaber til at håndtere de situationer.

Temaer som adresseres gennem forløbet:

  • Undervisning i sammenhængen mellem følelser og tanker
  • Undervisning i angstens komponenter
  • Katastrofetænkning og realistisk tænkning
  • At registrere og håndtere svære følelser
  • Metoder og teknikker til overvindelse af angst og bekymring
  • Hensigtsmæssig problemløsning
  • Social færdighedstræning of selvsikker adfærd

Forskning viser at over 80% af de børn og unge der gennemfører et Cool Kids/Chilled forløb har god effekt. Dette viser sig bl.a. i, at børnene har mindre fravær og klarer sig bedre fagligt og socialt i skolen, samt at de deltager i flere fritids- og sociale aktiviteter. Børnene oplever, at deres angst og bekymringsniveau falder, og familiens samlede stressniveau reduceres ofte betydeligt.

Se priser her

Programoversigt for CoolKids/Chilled

Session 1
Psykoedukation for børn og forældre: Hvad er angst; Angstens komponenter; Sammen-hængen mellem tanker, følelser, krop og handling.

Herudover sættes mål for, hvad barnet og forældrene gerne vil opnå med programmet.
Session 2
Der arbejdes med at lære realistisk tænkning (detektiv-tænkning).

Dette er et vigtigt redskab som barnet bruger gennem resten af programmet.
Session 3
Forældrene undervises i, hvordan de bedst støtter barnet.

Børnene øver fortsat detektiv-tænkning.
Session 4
Undervisning i eksponering. Vi kigger på trappestiger – hvordan man bedst deler sine mål op i mindre trin.
Session 5
Der undervises i bekymringssurfing – endnu et redskab barnet bruger til håndtering af angst.

Der fortsættes med trappestigearbejdet.

Session 6
Det drøftes hvad der kan påvirke gennemførslen af trappestiger.

Der læres en struktureret metode til problemløsning.
Session 7
Der arbejdes med sociale færdigheder og selvsikker adfærd.

Fortsat arbejde med trappestiger.
Session 8
Vedvarende fremskridt. Der arbejdes med eksponering i sessionen og der øves selvsikker adfærd.
Session 9
Der trænes endnu mere. Vi kigger på, hvor langt vi er kommet og sessionen er det sidste store skub i forhold til målet.
Session 10
Vi kigger tilbage på de fremskridt der er sket i den forgangne måned.

Vi diskuterer fremtidsplaner samt hvordan man håndterer tilbagefald.