CoolLittleKids

Cool Little kids programmet er et psyko-edukativt program til forældre

Cool Little Kids er et forløb designet til forældre med 3 – 6-årige børn

Cool Little Kids er et forløb designet til forældre med 3 – 6-årige børn, der udviser mere ekstrem generethed, tilbageholdenhed og adfærdshæmning, og derved er i risikozonen for senere at udvikle en senere emotionel forstyrrelse (f.eks. angst eller depression), eller forældre til børn der allerede har en egentlig angstproblematik.

Programmet er med andre ord designet til børn, der almindeligvis beskrives som “generte”, “bekymrede”, “ængstelige” eller “sensitive”, men hvor deres tilbageholdenhed og adfærdshæmning kan være problematisk for deres trivsel, hæmmende i forhold til at indgå i udviklingsmæssig væsentlig interaktion med andre, eller på anden måde problematisk, sat i forhold til, hvad der må findes alderssvarende forventeligt.

Nogen grad af generethed kan være en almindelig del af udviklingen, eller kan f.eks. være knyttet til normale træk af introversion (indadvendthed).

Forskningsresultater viser dog stærke indikationer for at mere ekstrem generthed, tilbageholdenhed og hæmmet adfærd i førskolealderen, kan kobles med udvikling af senere ængstelighed, egentlig angstlidelse og/eller depression.

De centrale træk ved børn som er tilbageholdende og adfærdshæmmede kan være:

 • Ængstelighed, tendens til bekymring eller hyppig tristhed
 • Generthed/reservation overfor fremmede
 • Mindre snaksaglige end deres jævnaldrende
 • Tendens til at holde sig i nærheden af mor, far eller anden omsorgsgiver
 • Tristhed eller hæmmet adfærd i nye situationer
 • Langsomme til at indgå i interaktion med deres jævnaldrende

Forløb og indhold

Cool Little kids programmet er et psyko-edukativt program til forældre (eller andre væntlige omsorgspersoner), hvis børn er hæmmede i en grad, hvor det er problematisk for barnets udvikling og aktuel eller senere trivsel.

Programmet er bygget op over et forløb af 6 sessioner, hvor forældrene eller andre primære omsorgspersoner til barnet, lærer at hjælpe barnet til udvikling af mere selvsikker og mindre hæmmet adfærd, for således at hjælpe barnet til bedre trivsel samt at mindske risikoen for udvikling af senere problematisk ængstelighed, egentlig angstlidelse og/eller depression.

De 6 sessioner forløber typisk over en periode på 6-8 uger, hvor de første fire sessioner vil foregå med en uges mellemrum. Forløbet kan foregå individuelt, eller i grupper à forældre til 4 børn. Børnene deltager ikke i forløbet.

Gennem forløbet får forældrene psyko-edukation, rådgivning og vejledning, samt metoder og praktiske færdigheder, som vil hjælpe barnet til at udvikle mere selvsikker og mindre hæmmet adfærd.

Sessionerne er bygget op omkring følgende temaer:

 • Forståelse af generthed, tilbageholdenhed og angst ved børn
 • Årsager og risikofaktorer for udvikling af angst ved børn
 • Hensigtsmæssig og fordrende forældreadfærd
 • Praktiske færdigheder, metoder og strategier som bidrager til udvikling af mere modig og selvsikker adfærd ved barnet og som støtter og motiverer barnet til at konfrontere de svære
 • situationer
 • Håndtering af tilbagefald, vanskeligheder og forhindringer
 • Fastholdelse og vedligeholdelse af positiv udvikling efter programmet er afsluttet