Angstlidelser og symptomer

Angst har mange udtryk og mange forskelige symptomer

Angstlidelser og symptomer

Angst har mange udtryk og mange forskelige symptomer, og ved børn kan symptomerne være anderledes, end ved voksne. Dette indebærer, at de voksne omkring barnet ofte ikke er opmærksomme på, at barnets handlinger og reaktioner – eller mangel på handling – kan være udtryk for angst.

Der findes en række forskellige angstlidelser

  • Enkeltfobi – angst for en specifik type af begivenheder eller genstande. F.eks. højde, flyvning, edderkopper, hunde, tandlæger, m.m.
  • Generaliseret angst – generelt ængstelig for mange forskellige ting.
  • Separations angst – angst i forbindelse med adskillelse fra forældrene. F.eks. at være alene hjemme, eller angst ved aflevering i børnehave eller skole.
  • Social angst – angst i sociale sammenhænge. Undgår helst sociale situationer. Bryder sig ikke om at være i centrum. Bekymrer sig om, hvad andre tænker.
  • Præstations angst – angst i forbindelse med at skulle præstere for andre. Perfektionistisk og bange for at lave fejl.
  • Panikangst – spontane, uventede og ubehagelige angstanfald.
  • OCD/tvangstanker og tvangshandlinger – ængstelige og bekymrede tanker, samt tvangshandlinger der ikke kan kontrolleres.
  • PTSD (Post Traumatisk Stress) – En angst/stresstilstand som kan opstå efter belastende oplevelser som krig og naturkatastrofer, eller efter f.eks. fysiske, psykiske og seksuelle overgreb.