Angstens komponenter og symptomer hos børn/unge

Ved børn er der ofte symptomer på flere forskellige angstlidelser på samme tid.

Angstoplevelsens komponenter

 • Fysiologisk – de kropslige signaler og fornemmelser man mærker i forbindelse med angst
 • Følelsesmæssigt – følelserne som kan være forbundet med angst, F.eks. usikker, bekymret, ængstelig, genert, skam, skyld, flov, vred, ked af det, m.m.
 • Kognitivt (tænkning) – Tankerne som er forbundet med situationer hvor der opleves angst og bekymring, samt tanker om sig selv og andre, og om hvordan man skal håndtere situationer.
 • Adfærd – frys/kamp/flugt. Undgåelses- og undvigelsesadfærd.

Symptomer hos børn og unge

Ved børn er der ofte symptomer på flere forskellige angstlidelser på samme tid. Nogle symptomer vil de voksne ikke umiddelbart se som udtryk for en underliggende angst hos barnet, hvis ikke de er klar over, at det kan være et symptom på angst. Nogle af de mulige symptomer på angst hos børn og unge kan være:

 • Ondt i maven, hovedpine og svimmelhed
 • Humørsvingninger
 • Tristhed
 • Vrede
 • Adfærdsproblemer/udad-reagerende adfærd
 • Stiller mange spørgsmål om bekymringer
 • Mange negative tanker om sig selv eller andre
 • Katastrofetanker
 • Vil ikke være alene hjemme, eller passes og sove ved andre
 • Svært ved at håndtere spontane skift og nye situationer
 • Vil forhandle om alt
 • Undgåelsesadfærd
 • Kontrollerende adfærd
 • Social tilbagetrækning
 • Kan være ekstremt velopdragne i skolen og sammen med andre (men ikke nødvendigvis hjemme).
 • Stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
 • Kan Komme ude af balance hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutinen.
 • Har kun have lyst til at være sammen med få mennesker, de er trygge ved.
 • Svarer sjældent på spørgsmål og siger sjældent noget af sig selv.
 • Bliver syge, når de skal præstere noget i skolen.
 • Ønsker ikke at deltage i sociale aktiviteter, som f.eks. andre børns fødselsdage.
 • Klynger sig til forælderen i situationer uden for hjemmet.
 • Bekymret for at gå i skole efter ferier eller måske efter en weekend.
 • Undgå eller undvige vanskelige eller uvante situationer, fx. ved at finde på undskyldninger eller blive syg.
 • Mister fatningen, hvis en nær ven ikke er i skole.
 • Perfektionisme, fx ved at bruge overdrevent lang tid på lektier.
 • Svært ved at sove, tager lang tid om at falde i søvn eller vågner i løbet af natten og har brugfor trøst fra forældrene (evt. insisterer på at sove i forældrenes soveværelse).
 • Diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation.