Marianne Autzen

Marianne Autzen

Marianne Autzen

Cand. Psych. - Autoriseret Psykolog

Tager klienter med lægehenvisning
Tlf. 40291490 Tlf. tid: dagligt 12-12.30.

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1980.
Specialpsykolog i psykiatri
Specialist i psykoterapi og psykopatologi

Jeg har bla. erfaring fra:
- Psykiatrisk afdeling Herning, chefpsykolog i 14år
-Neurologisk afdeling og hjerneskaderådgivningen
-Gerontopsykiatrisk ambulatorium
-Erklæringsudfærdigelse gennem 30 år

Ronnie Kristensen

Ronnie Kristensen

Ronnie Kristensen

Cand. Psych.
Er i gang med autorisationsuddannelsen

Født 1981

Uddannet på Aarhus Universitet

Har i 6 år arbejde med individuel, miljø og gruppeterapi ved døgninstitutionen,
Opbygningsgården (Et terapeutisk samfund for stofmisbrugere)

Er aktuelt ansat ved Ungeindsatsen i Holstebro Kommune, hvor jeg er hver torsdag.

Christian Normann Lorentsen

Christian Normann Lorentsen

Christian Normann Lorentsen

Cand. Psych. - Autoriseret Psykolog
Specialist i Psykopatologi - in spe

Født 1973

Uddannet Psykolog fra Aarhus Universitet i 2006

Ansat i Regionspsykiatrien i 5 år

2011 selvstændig virke med kliniske opgaver for kommuner og private klienter

2013 overenskomst med sygesikringen